Affischera mera

Letar du efter information om vad som händer i Umeå, eller vill din förening annonsera inför ett kommande evenemang? Då kan du använda dig av kommunens affischeringstavlor. QLTR har träffat Reidar Rova, arbetsledaren bakom projektet.

Året var 2008, och Reidar Rova, arbetsledare för centrala Umeå, var less på att städa undan efter otillåtna affischeringskampanjer i stan. Umeås ideella kulturarrangörer var också missnöjda med läget. Många hade behov av att kunna sprida information utan att behöva dra igång stora och kostsamma annonskampanjer. Dock fanns få lagliga platser till deras förfogande.
– Folk satte upp anslag på busshållplatser, soptunnor… ja överallt där de kom åt. Vi började fundera på vad man kunde göra åt saken, säger Reidar.

Samrådde med KF Kretsen

Vid den här tidpunkten fanns det bara någon enstaka affischeringstavla i centrala stan. Kulturföreningen Kretsens nätverk med ett tiotal arrangerande föreningar såg också behovet. De ordnade inom samma tidsperiod ett offentligt möte med Umeå kommun och Reidar i spetsen för att föra diskussion kring hur man kunde förbättra situationen. En viktig punkt var att när Umeå kommun satsar medel på kulturskapande verksamhet måste också medborgarna via olika kanaler kunna få information om det som händer.

Tillsammans började Reidar och kulturföreningarna planera ett nätverk med tavlor som skulle sträcka sig över hela kommunen, inklusive dess ytterkanter. Alla parter placerade ut föreslagna punkter på stadskartorna.
– När jag jämförde mina förslagskartor med kulturföreningarnas visade det sig att vi hade haft ungefär samma vision, säger Reidar.

Totalt 35 tavlor

Slutresultatet av föreningarnas initiativ och Umeå kommuns insatser blev att platser där affischeringstavlor skulle uppföras märktes ut på kartorna över centrala Umeå. Vissa av dem låg på kommunens mark, och där var det bara att börja bygga. Men andra föreslagna punkter fanns på privatägd mark, och där krävdes det i vissa fall lite förhandlingar. Tillsist stod dock 12 tavlor klara i centrumområdet. De utökades sedan med ytterligare 21 stycken i de övriga stadsdelarna och en var i respektive Holmsund, Sävar och Hörnefors.
– Vi tänkte att då borde vi ha fått till det här en gång för alla så vi möter behovet. Vissa av tavlorna är till och med dubbelsidiga, säger Reidar.

För ideella föreningar

Affischeringstavlorna i centrumfyrkanten har nyligen renoverats så att underlaget ska vara nytt, fräscht och lätt att fästa anslag på. Det är Gata och park vid Umeå kommun som ser till att de rensas varje måndag under jämna veckor och även repareras vid behov. I ytterområdena sköter de lokalt ansvariga om tavlorna och tömmer dem vid den 1:a och 2:a dagen i varje månad.
– Viktigt att veta är att tavlorna endast är till för ideella föreningar att annonsera på. Inga affischer får vara större än A3-format och man får inte sätta upp flera exemplar på samma tavla. Ideella föreningar har ofta inte råd med större affischer än A3 och risken är att de blir övertapetserade. Vi hoppas att folk respekterar dessa enkla regler, säger Reidar.

Positiva konsekvenser

Resultatet av affischeringstavlorna är enligt Reidar mycket märkbart. Otillåten affischering är nuförtiden en mycket sällsynt företeelse, och tavlorna används flitigt av Umeås kulturföreningar. Stadskartorna ses också över så att man eventuellt ska kunna utöka antalet affischeringsställen, och Reidar tycker att projektet fått ett mycket positivt bemötande.
– Faktum är att jag får väldigt få mail som rör affischeringstavlorna, och det kan ses som ett gott tecken. Man vet att de finns, var de finns, och vart man ska gå, och då är man nöjd, skrattar han.

Text: Anna Muñoz Lundgren

Regler för affischeringstavlorna i Umeå kommun:

  • Maxstorlek för affischer är A3-format
  • Endast en affisch per tavla
  • Tavlorna får inte användas till reklam för butiker, restauranger, produkter eller annan kommersiell verksamhet
  • Tömning av tavlorna inom centrumområdet sker måndagar jämna veckor och sköts av Gata och park
  • Tömning av stads- och kommundelars tavlor sker den 1:a och 2:a i varje månad

För mer information och kartor där affischeringstavlorna är utmärkta, klicka här.

Det här inlägget postades i Alla artiklar, QLTR 2011 #2, Reportage. Bokmärk permalänken.