Kulturföreningsrådet UNITED har ordet

Kulturföreningsrådet (Kfru) är en paraplyorganisation för kulturföreningar. Ett medlemskap är gratis, då det är meningen att vi ska vara en resurs och ett komplement för de föreningar som själva anser att de behöver stöd i olika former. Vårt fokus ligger främst på de föreningar som aktivt har valt att vara medlemmar, men vi är väldigt öppna och flexibla när det gäller samarbete med andra organisationer och föreningar med andra intressen än kultur. Det finns frågor som berör alla föreningar. Där har vi liknande problem men saknar lösningar – eller så passar kanske inte samma lösning för alla föreningar.

Föreningslivet har vuxit mycket och fort under de senare åren, inte minst bland kulturföreningar. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta att växa, men hur kommer då framtiden att se ut? Redan i dagsläget räcker inte pengar och resurser till alla. Man kan absolut ha förståelse för att det finns ett relativt litet antal föreningar som får enorma summor pengar. Man kan förstå, för en gång i tiden stod också dessa föreningar på ruta ett. Under årtionden har de sedan arbetat sig upp till vad de är idag. De gör ett fantastiskt bra jobb och visst förtjänar de sina pengar. Men det är inte mycket till tröst för de övriga föreningarna som får slåss om smulorna.

En förändring måste ske för att möjligheter ska skapas. Föreningslivet ser inte ut på samma sätt som det gjorde för 20 till 30 år sedan. Man behöver nog bara gå tillbaka tio år för att se stora skillnader i antal och behov. Vi i styrelsen för Kfru tror att det är tid för nytänkande. Istället för att tvingas backa bör möjligheten att gå framåt vara en självklarhet. En av möjligheterna som vi ser är fler samarbeten mellan olika föreningar, dels för att spara på utgifter men också för att när man är många så är man också stark. Man bör då i sammanhanget tydligt påpeka att detta inte ska ske för att lätta på arbetsbördan för Umeås beslutsfattare och bidragsgivare. Vi behöver fortfarande mer pengar, resurser och möjligheten att utvecklas. Den risk man kan se i dag är att många föreningar kommer att avvecklas i stället för utvecklas.

För att Kfru ska kunna göra någon verklig nytta så måste vi först ta reda på hur dagens problembild ser ut. Vad är statistiken för de senaste tio åren gällande antal kulturföreningar respektive antal kronor i bidrag till dem? Följer de samma kurva? Man måste känna till nuläget innan man kan avgöra vad som ska förändras och till vad och hur. Och sist, men definitivt inte minst – vad är föreningarnas egna åsikter i frågan?

Anmälan om medlemskap i Kulturföreningsrådet görs enklast på vår hemsida, kfru.se. Dit kan du även vända dig om du har frågor, idéer, åsikter eller behöver rådgivning för din förening.

Åsa Sandström, ordförande

Det här inlägget postades i Alla artiklar, QLTR 2011 #4, Reportage. Bokmärk permalänken.