Sök framtidens bidrag

Den 17 oktober hade Föreningsbyrån vid Umeå Kommun en ordförandeträff, dit representanter från Umeås många föreningar var inbjudna. Temat för kvällen var ”Framtidens bidrag” och syftet att skapa lite klarhet i vilka bidrag en förening kan söka – och vart man kan vända sig.

Föreläsningssalen på Folkets Hus var fullsatt när Föreningsbyrån vid Umeå kommun inledde mötet med en sammanfattning över vilka olika typer av bidrag man kan söka som förening, både på lokal och nationell nivå. Det är en lång lista och en ansökan kan upplevas som både svår och krånglig att författa. I föreningar med unga medlemmar kanske det inte alltid är så lätt att planera hur verksamheten kommer att se ut på längre sikt.
– Vi ser en trend att folk börjar vilja organisera sig på andra sätt, inte som traditionella föreningar, berättar Emilia Landerholm Martinovic vid Föreningsbyrån och fortsätter; Umeå Fritid har infört en ny typ av bidragspengar som är snabbare och enklare att söka. Det kallas ”Påse pengar” och är till för ungdomar mellan tretton till tjugo år.

Kulturskjutsen
Ett annat nytt bidrag är Kulturskjutsen, som Umeå 2014 står bakom. Det kan sökas av alla föreningar som planerar en kulturhuvudstadsårsaktivitet och behöver förskottsstöd. Som mest kan man få 20014 kronor och fyra Kulturskjutsar kommer att delas ut varje månad med start i november 2011.
– Till första omgången har vi fått in ett trettiotal ansökningar, berättar Outi Krekula vid Umeå Fritid. – Det blir cirka 80 000 kronor som betalas ut varje månad.

”In i Umeå”
Integrationsprojektet ”In i Umeå” har nyligen också instiftat ett bidrag som föreningar kan söka i syfte att välkomna fler flyktingar och invandrare till sin verksamhet. Det kan röra sig om bidrag för lokalhyra, transportkostnader inom kommunen, arvoden till föreläsare eller ledare, trycksaker, förbrukningsmaterial, fika eller livsmedel.
– Kravet är också att den arrangerande föreningen ska vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister, berättar projektledaren Klara Enmark. – För att få det beviljat räcker det oftast bara med att man bokat en träff med oss och gör en muntlig ansökan.

Fick lämna synpunkter
Vid mötets slut fick åhörarna tillfälle att gå runt och besöka tio olika stationer där de kunde lämna synpunkter och diskutera frågor kring bidragsansökningar. Synpunkterna lämnades in på post-it-lappar som klistrades på blädderblock. Resultatet har i dagarna redovisats på Umeå kommuns hemsida. Du hittar också en sammanfattning här på qltr.se, under fliken ”extramaterial”.

Text: Anna Muñoz Lundgren

 

Vilka typer av bidrag kan din förening söka?

 Aktivitetsbidrag
Kan sökas för ungdomar mellan 7 till 20 år.

Tilda
Projekt som syftar till att hitta metoder för att fånga upp ungdomar som är på väg att ”hamna snett.” Föreningar kan söka upp till 50 000 kr.

Projektstöd
Kan sökas närsomhelst under året.

Investeringsbidrag
Gäller främst idrottsföreningar eller föreningar med egna lokaler.

Bygdemedel
700 000 – 800 000 kr per år. Kan sökas vid till exempel handikappanpassning av en anläggning.

Tillfälliga kulturarrangemang
Kan sökas under hela året.  Gäller konstnärliga arrangemang riktade mot allmänheten. Unga prioriteras.

Kulturskjutsen
Pengar från Umeå 2014 som ska handläggas på Föreningsbyrån. Öppet för alla. Möjlighet att upp till 20014 kr i förhandsstöd för aktivitet som kan utvecklas till en programpunkt 2014.

Påse pengar
Ett bidrag till unga mellan 13 till 20 år. Max 5 000 kr. Söks enkelt via Umeå Kommuns hemsida.

In i Umeå
Ett integrationsprojekt som erbjuder bidrag för aktiviteter som syftar till att välkomna fler flyktingar och invandrare till Umeås föreningsliv.

Övriga bidrag
Exempel på övriga bidrag är från politiska ungdomsförbund, driftbidrag för egna anläggningar, fiskeorganisationer, pensionärsorganisationer, etniska föreningar, ordenshus, orienteringsklubbar, studieförbund, sociala föreningar, skoterklubbar, kulturnämndens stöd, och stöd för kommunala anläggningar.

Det här inlägget postades i Alla artiklar, QLTR 2011 #4, Reportage. Bokmärk permalänken.