Jennifer Forssell

Jennifer Forssell
Jennifer är en ung miljöpartist som sitter i Kulturnämnden. Hon intresserar sig för kulturJennifer Forsell Foto; Nikdesign_small och för att lyfta frågor som inte alltid annars får chansen att komma upp.

QLTR har av några läsare fått höra att det ofta är många äldre personer som sitter vid makten och som beslutar om pengar och utveckling, vilket inte leder till att kulturlivet kan förnyas och hänga med i trenderna. I Umeå har vi i alla fall ett flertal relativt unga politiker i kulturnämnden och redaktionen kan tillägga att Umeås kulturnämnd nog är en av landets bättre vad gäller förnyelse och att inkludera nya kulturformer. Vi har tidigare intervjuat nämndens ordförande, Tomas Wennström, om hans syn på kultur och nämndens funktion. Nu har vi valt att intervjua Jennifer Forssell, en ung, driftig kvinna som bland annat vill att fler tänker på miljön och att fler får en friare syn på sex. Hon engagerar sig i kulturlivet och sitter i Kulturnämnden för Miljöpartiet.

Du sitter i Kulturnämnden som politiker (för MP). Vilka är era viktigaste frågor i kulturpolitiken?
Jag väljer att här citera valda delar ur vårt partiprogram: “Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Miljöpartiet de grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande.”
“Vi gröna menar att synen på kultur aldrig får leda till att vi reducerar individen till att främst ses som en del av ett kollektiv. De individuella variationerna är en fundamental del av den gröna kultursynen.”

Hur länge har du suttit i Kulturnämnden?
Sedan december 2012, d.v.s. snart ett år.

Vad tycker du är viktigt inför kulturhuvudstadsåret 2014?
Att vi får möjlighet att stödja de arrangemang som planerats för, trots det ekonomiska bakslag som drabbat kommunen inför detta år.

Skulle du vilja förändra något inom kulturpolitiken, nationellt och eller lokalt?
Att vi ekonomiskt kan stötta evenemang och aktiviteter som blandar unga och äldre, vare sig det gäller musik, läsning, bilder eller andra konstuttryck.

Vad tycker du om den gamla definitionen av kultur som ord, ton, bild och scen?
Det är ju inte fel. Men kulturbegreppet har vidgats och även synen på hur den bidrar socialt till mer lycka eftersom vi människor är kreativa varelser och inte lever för mat och prylar allena. Att upplevelser (biofilm, festivaler, föreställningar, utställningar) dessutom ofta är ett mer miljövänligt sätt att använda pengar och ofta stimulerar intellekt och ger mer social kontakt gör att det gamla begreppet känns lite för snävt.

Det ryktas om nedskärningar i kulturbudgeten och för kulturnämnden inför 2014, är inte det ren skandal det år Umeå snarare borde öka sina satsningar på kultur rejält? Vad tycker du om det?
Det känns enormt tråkigt att vi eventuellt skall tvingas skära ner på vår redan i dagsläget allt för snäva budget.

Du har reserverat dig i vissa protokoll så du verkar ha väldigt tydliga åsikter på Kulturnämndsmötena. Vad får du för respons på detta?
Det orsakade viss förvåning att jag inte hade tagit upp mina reservationer med övriga partier i förväg, så till nästa gång skall jag försöka förvarna innan jag vill ange en avvikande åsikt. Oftast är vi ju i kulturnämnden så rörande överens att det nästan är tråkigt.

Vad tycker du är roligast med att vara politiker?
Att jag får vara med och påverka (och få en massa förhandsinformation om) hur Umeå utvecklas på olika plan.

Kulturväven byggs och finansieringen diskuteras flitigt, den anrika Sagateatern läggs ner, hur ser du på det i stort?
Som jag förstått det så var Sagateatern i så pass stort underhållsbehov att skulle den ha renoverats och anpassats till den standard som man i dagsläget vill ha på teatrar så skulle de som hyr Sagateatern inte längre ha råd med det. Vi kommer se till så att Kulturväven är modern och inte kostar för mycket att hyra.

Saknar du något i Umeås kulturliv?
Mer sexuellt bejakande. Med tanke på Rysslands förfärliga tillbakagång när det gäller homosexuellas säkerhet och rättighet att synas i samhället så önskar jag att vi tydligt kunde visa på vårt stöd till homosexuella i världen genom kulturhuvudstadsåret. Vi hoppas ju på att få många utländska besökare och vår konst hoppas jag kan förmedla en positiv syn på kärlek, sex och kön!

Vad ser du fram emot år 2014?
Det nya biblioteket är jag både nervös och spänd på att se, jag hoppas det blir lika bra eller bättre än det vi har, eftersom jag vurmar mycket för böcker.
Men det jag mest ser fram emot är Sunset Park, eftersom mitt engagemang där gjorde att jag blev intresserad av att sitta i kulturnämnden till att börja med.

Text: Kari Berg
Foto: Nikdesign

Det här inlägget postades i Alla artiklar, QLTR 2013 #4, Reportage. Bokmärk permalänken.