Fakta

QLTR hette den tidning som drevs 2010-2014.

QLTR kom under 2014 endast ut som webtidning.

Utgivning: Tidigare år kom QLTR ut som tryckt tidning i en upplaga på 10 000 ex per nr, fyra gånger per år men under 2014 kom tidningen att vila med den tryckta upplagan.

Inriktning: QLTR hade fokus på mode, kulturliv, nöje och kreativ bild.

Initiativ och ägare: Tidningen QLTR kom till efter ett initiativ av föreningen Umemodellen och gavs ut av densamma i samarbete med andra kulturföreningar. KF Kretsen har varit en viktig samarbetspartner som också tagit risker för att stötta tidningens utveckling.

Redaktion: Tidningen var baserad på en ideell redaktion och med stöd av partners och alla engagerade medverkande kunde den ges ut i hög kvalitet till låg produktionskostnad.

Målgrupp: Främst 16-50 bedömer vi utgör tidningens primära läsare, men vi vet att även äldre gillar tidningen, kultur har ingen ålder…

Distribution: Tryckta nummer fanns att hämta gratis på välsorterade platser runtom i Umeå.

Spridning: Tidningen distribuerades i Umeå med viss omnejd.