Redaktion

Redaktion 2014 bestod av:

Webredaktör: Torbjörn Wikström
Grafisk form (tidning):
Bildredaktör: Mattias Lönneborg
Övriga medarbetare: Joakim Vesterlund, Ronnie Berg med flera.

Redaktionen var bildad av föreningen Umemodellen och KF Kretsen med flera.